Op vrijdag 4 april verzorgt Wim Timmermans -o.a. Lector hogeschool Van Hall Larenstein- de workshop systeemdenken vanuit de chaostheorie die een goede voorbereiding op de casus vormt. Meer over dhr Timmermans:

Ik ben lector Groene Leefomgeving van Steden bij de hogeschool Van Hall Larenstein. Ik werk op het snijvlak van stedelijke ontwikkeling, sociale cohesie en duurzaamheid.
Rode draad in mijn werk is dat plannen vaak tot andere dan de geplande resultaten leiden. Ik heb me daar jarenlang over verbaasd. Om het te kunnen begrijpen ben ik me gaan verdiepen in zaken als Chaostheorie en Complexiteitstheorie. Vastgelopen planprocessen kunnen weer in gang gezet worden door de oplossingsruimte te vergroten. Combineer verschillende schalen met elkaar; of verschillende sectoren. Dan ontstaat ruimte voor onverwachte oplossingen. In dit kader heb ik in Europees verband projecten uitgevoerd op het gebied van klimaatverandering, city marketing en gebiedsontwikkeling.

Share →
Inloggen