Hieronder vind je een verslag van de drie dagen van Bright Future Lab. Of bekijk dit filmpje (met grote dank weer aan Verdieping21) voor een beknopte audiovisuele indruk.

3 april

De ochtend was fris en helder, het beloofde in meerdere opzichten een mooie dag te worden in Arnhem. De deuren van Coehoorn -onze trainingslocatie voor deze eerste dag- van Bright Future Lab (BFL) Arnhem waren al vroeg open. De koffie en thee stonden vers gezet klaar en de deelnemers druppelden binnen.

Na woord van welkom was het tijd om elkaar op een speelse manier te leren kennen. Iedere deelnemer was gevraagd  aan te geven wat voor hem/haar de reden was om mee te doen en wat hij/zij wilde bereiken. Het ijs leek al snel gebroken en de groep van individuen was al iets meer dan dat.

Na de kennismaking gaven Patty Kluytmans en Jules Rijnierse (BFL team) inzicht in het programma van de komende drie dagen en werden de eerste basis principes van de Blauwe Economie toegelicht. De 5 kingdoms of nature, de 21 principes, maar vooral het feit dat  er al 100 casussen zijn die worden uitgevoerd met de principes van de Blauwe Economie. Gunter Pauli werd als schrijver, ondernemer en initiator geïntroduceerd.  Ondernemen zonder geld blijkt te kunnen, als je het slim speelt en de pijnplekken weet te vinden. De nadruk van de Blauwe Economie ligt bovenal op het stimuleren van ondernemerschap, de DOE factor.

Na de lunch licht Paul de Bruin zijn ‘burgerinitiatief’, Coehoorn toe. Een wijk met veel leegstaande panden wordt onder de naam van Coehoorn door de initiatiefnemers, de burgers uit de wijk, studenten en ondernemers ingevuld. Een wat je kunt noemen ‘ bottom-up’ aanpak. Paul vertelt enthousiast en trots wat er is gedaan en wat de plannen zijn. Mooi om zijn glimlach te zien als hij vertelt dat Coehoorn vanuit alle hoeken van Nederland aandacht krijgt omdat ze daadwerkelijk zaken in beweging zetten en resultaten bereiken.

Na deze lokale kennismaking neemt Bowine Wijffels ons als gastspreekster mee in de wereld van de Biomimicry, ze het gedachtegoed specifiek toe op de organisatiestructuur van bedrijven.  Daar waar normaal de ‘design factor’ van het leren uit de natuur wordt uitgelicht, wordt nu de toepassing van de natuur in de organisatiestructuur toegelicht. Een deel van de voorbereiding wordt in de zon in het park – de stadse natuur – gedaan. Naast theorie worden de deelnemers met praktische tools meegenomen in deze inspirerende wereld.

Deelnemers geven een zogenaamde wrap-up van de presentaties van de eerste dag. Hierdoor wordt de stof herhaald en kijk je ‘door de bril van de ander’ naar de dag.

Na een voedzame maaltijd neemt Steven Koster ons mee in zijn persoonlijk en zakelijk avontuur van Puurland.  Nadat hij zijn baan als inkoper had opgegeven heeft hij zich gestort op zijn droom, lokale boeren koppelen met de stad. Steven is ondanks alle tegenslagen die hij met de deelnemers deelt erg enthousiast over de mogelijkheden. Lokaal telen om lokaal te eten. Puurland is met een uniek recept-ingrediënt combinatie daar de drijvende kracht achter. Duidelijk is dat je als ondernemer niet alleen een visie moet hebben, maar zeker ook flexibel moet zijn en een echte doorzetter.

De dag wordt afgesloten en we kijken kort vooruit naar de twee volgende dagen die we op een andere locatie – het Spijkerkwartier bij de Lommerd- doorbrengen.

 

4 april

Een nieuwe omgeving, de Lommerd. Een buurthuis waar veel lokale initiateven ontstaan.

Als je nog niet wakker was dan zorgt Engbert Breuker daar wel voor. Engbert nam ons op bevlogen en creatieve wijze mee door een deel van de geschiedenis (vanaf circa 1940) vleugje toekomst (tot aan 2025) met telkens de link naar zijn eigen leven. Aan de hand van attributen en persoonlijke verhalen lichtte Engbert toe dat deze jaren de bouwstenen voor de toekomst (in zijn verhaal 2025) hebben geboden.

Met deze bouwstenen – het nemen van verantwoordelijk (macht in de jaren ‘40), dingen goed regelen (orde, in de jaren ‘50), lekker scoren (resultaat, jaren ’80), niet alleen maar samen (harmonie, jaren ’60) en de wereld mooier maken door je werk (visie, 2000) – zullen we in staat zijn om de oude economie in een nieuw jasje te steken voor geluk en gezondheid.

Na de reis door de tijd nam Engbert ons mee naar het hier en nu in stad en regio Groningen. In november 2013 heeft zich hier namelijk iets bijzonders voltrokken. Zo’n 400 personen hebben samen de scan-screen-implement methode voor de regio Groningen uitgevoerd waarmee er veel in beweging is gezet. Engbert gaf ons inzicht in het proces en de meest opvallende uitkomsten van deze ‘Ontdekking van Groningen’.

Wat kunnen we leren van crisis en hoe kan het ons helpen? Na de lunch liet Wim Timmermans ons stilstaan bij crises en wat je hiermee zou kunnen. In het Chinees is een crisis een teken voor een kans. Er is weinig ruimte voor verandering wanneer er evenwicht is, ten tijde van een crisis is deze ruimte vaak groot. Wim geeft ons mee dat het scouten van crises kan helpen om jouw eigen agenda voor verandering te integreren.

Hierna was het woord aan Charles van der Haegen, de grootvader binnen de Blauwe Economie. Voor Charles is de Blauwe Economie de mogelijkheid van een totaal andere/betere samenleving die alleen mogelijk is als mensen totaal anders zouden denken en doen. Charles gaf inzicht in deze andere manier van denken die de Blauwe Economie probeert te stimuleren en licht de scan-screen-implement methode toe aan de hand van voorbeelden.

Na 3 sprekers met theorieën en praktische voorbeelden was het tijd voor actie, de deelnemers gingen de wijk in op zoek naar informatie en problemen. Immers in de Blauwe Economie is het van belang om pijnpunten te verzamelen….om ze uiteindelijk te bundelen en de mogelijkheden te laten zien en te creëren.

 

5 april

Op de laatste dag presenteerden de deelnemers de uitkomsten van de scan-screen wijkopdrachten. Iedere groep koppelde het door hen in kaart gebrachte systeem, de pijnpunten in de buurt en de oplossingsrichtingen voor de implement fase terug. Bijzonder was de grote variatie in denkrichtingen en de vernieuwende suggesties.  Om een idee te geven:  wie had er gedacht dat er relaties te leggen zijn tussen centrale riolen, leegstaande panden, werklozen, eenzame ouderen, ZZP-ers, urine, fosfaat, GFT en groene daken en zonnepanelen?

Behalve een terugkoppeling op inhoud was er ook een terugkoppeling op het Bright Future Lab 2 programma en  opgedane Blauwe Economie kennis. De BFL organisatie werd positief geprikkeld door de goede constructieve feedback wat mee wordt genomen naar Bright Future Lab 3.

Tot slot werden de deelnemers aangemoedigd om hun opgedane Blauwe Economie kennis op een ‘blauwe manier’  met elkaar te delen….en dat hebben we geweten.  Interactief met het besef onderdeel te zijn van een systeem waar alles met elkaar in verband staat sloten we de dag af.

Share →
Inloggen