Hieronder tref je een overzicht aan ons programma van de driedaagse training in april 2014. Dit geeft een indruk van de mogelijkheden, maar elke training is uiteraard uniek. Leerdoelen zijn onderaan het programma te vinden.

 

Donderdag 3 april – Coehoorn Arnhem
09:30 – 13:00 Kennismaking
Theoretische principes van de Blauwe Economie – een verdieping die leidt tot inzicht en toepasbaarheid
Bright Future Lab Team
Lunch
14:00 -16:30 Biomimicry; hoe kan de natuur model staan voor organisatie- en bedrijfsstructuren? Theorie en toepassing.  Bowine Wijffels
Diner
 
Vrijdag 4 april – De Lommerd Arnhem
9:00 – 12:30 Je passie omzetten in een business model op een blauwe manier Engbert Breuker
Lunch
13:30 – 17:30 Systeemdenken als basis voor businessmodellen & -structuren en ondernemerschap benaderd vanuit de chaostheorieUitleg Scan Screen Implement methodeBezoeken van de real-life casus Wim Timmermans Bright Future Lab Team
Pauze
18:00 – 19:30 Interactieve presentatie van een blauwe ondernemer

 

Zaterdag 5 april – De Lommerd Arnhem
9:00 – 13:00 Voorbereidende sessie voor Scan Screen ImplementScan Screen Implment toepassen op de casus Bright Future Lab Team
Lunch
14:00 – 17:00 Scan Screen Implment toepassen op de casus, presentatie resultaten en discussieEvaluatie en afsluiting Casus-houder ism Bright Future Lab Team

 Indien gewenst aansluitend borrel / diner op eigen gelegenheid


Projectdoel
Alle deelnemers begrijpen de Blauwe Economie filosofie, krijgen handvatten om deze zelf toe te passen en doen hier ook ervaring mee op (op introducerend niveau).

Leerdoelen/resultaten
Met deze instrumenten gaan zij oefenen om projecten en/of business cases op te zetten en uit te voeren of om hun bestaande projecten verder uit te voeren of te ‘verblauwen’.

Specifiek betreft het de volgende leerdoelen/resultaten:
1)     Begrip van ‘Blauwe theorie en filosofie’;
2)     Introductie in de biomimicry;
3)     Begrip krijgen van het systeemdenken;
4)     Dieper inzicht in duurzaam ondernemerschap;
5)     Begrip krijgen van het scan, screen, implement principe;
6)     Scan, screen, implement principe –en daarmee de Blauwe Economie- op basisniveau zelf kunnen toepassen.

Benieuwd naar het programma van de 1e editie? Dat kun je hier bekijken.

Inloggen