Wij zijn een enthousiast team van vier professionals die allemaal zijn opgeleid op het gebied van de Blauwe Economie, het gedachtegoed van Professor Gunter Pauli. Ons doel? Bijdragen aan de transitie naar een economie in balans met de natuur door samen te leren, te inspireren en aan te zetten tot actie. Het Blauwe Economie gedachtegoed is hiervoor onze basis.

Hoe het dan met onze visie zit? De Blauwe Economie inspireert ons de natuur als leermeester te zien, anders en in ecosystemen te denken en te verwonderen. Op deze manier zijn wij er van overtuigd dat er een maatschappij kan ontstaan waarbij economie en natuur in balans zijn. We willen dit gedachtegoed verspreiden, mensen inspireren, er -met anderen- meer over leren en het in de praktijk brengen.  Op deze manier bouwen we een community op, verbinden we mensen, delen en creëren we samen nieuwe ‘kennis’.

BFL team

 

Het Bright Future Lab is een jonge organisatie. Dit zijn de activiteiten die we tot nu toe georganiseerd en ondernomen hebben:

Heb je interesse in de Blauwe Economie? Misschien is een Blue Café iets voor jou? Uiteraard gaan we graag met jou in gesprek over je eigen wensen en ideeën! Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar brightfuturelab@gmail.com

Inloggen