Voor een deel van de deelnemers – een gemengd gezelschap van studenten, pas afgestudeerden en professionals –  vormde de 1e editie van het Bright Future Lab de start en inspiratie voor het project ‘C2C – the Next Generation’. De jongeren gaan met dit project een nieuwe uitgave maken van het boek: ‘C2C als inspiratiebron voor duurzame gebiedsontwikkeling’ dat op 1 maart 2009 al is verschenen.

Toen de uitgave verscheen waren er nog geen voorbeelden van gebiedsontwikkelingsprojecten die op de principes van Cradle to Cradle waren gestoeld. In de afgelopen vier jaar is hiermee ervaring opgedaan. Het is de bedoeling dat op 1 januari 2015 een nieuwe uitgave van het boek verschijnt, met daarin talloze voorbeelden van duurzame gebiedsontwikkelingsprojecten.

Op 3 december 2013 vond de bijeenkomst voor praktische opstart van het project plaats.

Multidisciplinaire werkgroepen
In dit project vormen studenten en afgestudeerden zelf werkgroepen. Voorwaarde is –net als in de Blauwe Economie- dat de groepen multidisciplinair zijn, en dus dat de jongeren uit verschillende studentensteden komen. Hiermee komen mensen bij elkaar die een andere taal spreken dan zijzelf. De ervaring in duurzame projecten is nu juist dat de grootste duurzame voortuitgang wordt geboekt in cross-overs van verschillende werelden en denkwijzen. 

Bijeenkomst C2C the Next Generation

Bijeenkomst C2C the Next Generation

 

Doelstellingen

De belangrijkste doelen van dit project zijn:

  • De nieuwe generatie enthousiast en kundig maken op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling en ze in multidisciplinaire teams leren samenwerken.
  • De heruitgave van het boek biedt straks een verbeterde tool voor professionals in gebiedsontwikkeling om hun projecten duurzamer te maken.

Het nieuwe boek wordt geschreven door 55 jongeren; jonge mensen die tussen de 1 en 6 maanden zijn afgestudeerd en nog geen baan hebben of jongeren die in het laatste jaar van hun studie zitten en nog een scriptie moeten schrijven of een stage moeten doen. De bedoeling is dat de jongeren die meedoen in het project worden geschoold in de noties van Cradle to Cradle en andere duurzaamheidsconcepten zoals de Blauwe Economie. Met deze kennis gaan zij projectleiders van gebiedsontwikkelingsprojecten helpen om hun project duurzamer te maken. Zij doen dit in multidisciplinaire teams van 4-5 jongeren. De ervaringen van de jongeren worden opgenomen in de nieuwe uitgave van het boek.

Dit jaar gaan een aantal jongeren uit deze groep zich ook bezighouden met vragen die leven rond het Olifantsgras en andere gewassen rond het BBE-expocenter op Schiphol Trade Park.

Share →
Inloggen