Dinsdag 21 jan j.l. brachten een aantal jongeren en mensen van de Dienst Landelijk Gebied (vanuit het project C2C- The Next Generation) een projectbezoek aan de Foodcurators. Afgelopen oktober hebben zij op een fantastische manier tijdens de 3 daagse van het Bright Future Lab de catering verzorgd.

De reden om hen te bezoeken is hun prikkelende uitgangspunt dat ‘tijd’ het belangrijkste ingrediënt is waarmee ze werken in de keuken – en daarbuiten. Tijdens de terugkomdag zetten de FoodCurators tijdens een Durf-te-vragen-sessie een uitdagende vraag voor aan de deelnemers: Hoe kunnen wij onze missie aanscherpen? (Wat willen we als Foodcurators in de wereld zetten? Waar gaat het ons om?) Doel van het projectbezoek was voort te borduren op deze durf-te-vragen-sessie en de Foodcurators verder te helpen met het aanscherpen van hun missie  en kansen te verkennen om voedsel in en om Rotterdam te verzamelen.

Samenwerking FoodCurators

Er werd in 2 ronden met drie groepen gewerkt. Een brede waaier aan onderwerpen werd aangesneden. Waar is op dit moment aanbod van voedsel aanwezig in en om Rotterdam en dan niet in primair agrarisch gebied? Dat kunnen achtertuinen, parken, recreatielandschappen etc zijn. Maar ook waterlopen zoals de Rotte. Die manier van kijken bood veel openingen. En verder hebben is er gekeken naar: wat willen de foodcurators nu vooral zijn in de toekomst? In welke richting willen ze zich ontwikkelen? René Bosch van de FoodCurators gaf aan onder de indruk te zijn van de enorme hoeveelheid informatie en inzichten die ze gezamenlijk in één middag naar boven hebben kregen. Voor hemzelf begon het te dagen dat hij eigenlijk niet de keuken in wil om zelf te koken, maar de keuken juist wil gebruiken om mensen uit te nodigen weer nieuwsgierig te worden naar voedsel – door het anders dan anders te ervaren en er verhalen over te horen en zelf te maken.

Afgesproken is dat er eind februari opnieuw contact wordt gezocht. Dan moet ook duidelijk worden of een aantal jongeren (waaronder twee studenten uit Den Bosch, Ellen Klein Gunnewiek en Carst Hermans, die allebei hun thesis moeten schrijven de komende maanden) – de Foodcurators voor langere tijd met het uitwerken van een aantal vragen kunnen gaan helpen en die ervaring als onderzoek voor hun thesis kunnen opnemen. Als Bright Future Lab zijn we eigenlijk best wel trots dat wij –indirect- deze samenwerking mogelijk hebben gemaakt. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

IMG_1571

Share →
Inloggen