Op donderdag 27 november 2014 hielden vijf creatieve teams elk een even korte als inspirerende pitch tijdens de zogeheten Nexus bijeenkomst in Alkmaar. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord organiseerde deze bijeenkomst voor het bedenken van innovatieve oplossingen op het snijvlak van de drie sectoren Agrifood, Energie en Water.

Een kleine week ervoor was met een brainstorm bijeenkomst op de geWoonboot in Amsterdam de aftrap gegeven. In opdracht van de provincie Noord-Holland werd de creatieve sector ingeschakeld om innovatieve ideeën te bedenken die de economie van Noord-Holland Noord de komende jaren een impuls te kunnen geven.

Binnen een week ideeën uitwerken is te kort voor het leggen van intensieve dwarsverbanden tussen het reguliere bedrijfsleven en de creatieve sector, te kort in ieder geval voor het uitwerken van gedetailleerde business cases. Toch leverde het traject dat op, waarvoor het gestart werd: nieuwe en soms onverwachte, maar altijd inspirerende ideeën die kunnen werken als katalysator voor innovatie door het bundelen van gevestigde bedrijven en nieuwe economieën. Sommige ideeën waren heel concreet en andere juist meer abstract, sommige heel beeldend of juist meer conceptueel.

Idee WaterWebs waar Bright Future Lab aan meewerkte:                Macintosh HD:Users:fritslintmeijer:Library:Containers:com.apple.mail:Data:Library:Mail Downloads:1E189431-F868-4CCD-93DC-DE0A1BC3B2F8:8AA2E905-14F7-40E3-8F26-893472BB223F.png

‘Van Hollandse Bodem’ naar ‘Met Hollands Water’. Dat is het thema van Water
Webs, een integraal idee om lokaal water dat er in Noord Holland Noord al in
overvloed is als een grondstof te benutten die op veel manieren kan worden ingezet
bij innovatie op het gebied van energie en voedsel. Van eendenkroos als eiwitbron
tot zeewierkweek en water voor warmteopslag van zonne-energie. Water is het
verbindende element om in geintegreerde bekkens of installaties lokale waterstromen
meervoudig te gebruiken. Meervoudig ruimtegebruik, effectieve benutting en veelsoortige
toepassingen kan met name het waterrijke Noord-Holland Noord aan innovatieve
verdienmodellen helpen.

 

Share →
Inloggen