We lichten een tipje van de sluier……

Complexiteit van gebiedsontwikkeling

Diep in ons hart houden we de dingen graag zoals ze zijn. En gaan we zo lang mogelijk door met waar we mee bezig zijn. Ook al verandert er van alles in onze omgeving. En ook al weten we dat een koersverandering onontkoombaar is. Zo werkt het ook in planprocessen. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van stedelijke ontwikkeling.

Onderzoek naar planprocessen laat lange perioden van een rustig voortkabbelend lineair proces zien met een redelijk grote mate van voorspelbaarheid, Maar soms ontstaat er, vaak zeer plotseling, een enorme turbulentie. Het lijkt dan wel of alles op zijn kop staat. Het is dan vaak ook onduidelijk of en hoe het verder moet. Alles lijkt onvoorspelbaar, vloeibaar.

In deze workshop wordt naar een verklaring en een beter begrip gezocht voor dit fenomeen van elkaar opvolgende rustige, lineaire en onrustig, onvoorspelbare perioden in een planproces. Samen ontwikkelen we handvaten om in de roerige perioden pro-actief te kunnen blijven plannen.

Share →
Inloggen