De minor Global Development Issues van Fontys Lerarenopleiding Tilburg organiseert in samenwerking met
Bright Future Lab een seminar over de Blauwe Economie.

Praktische informatie

Seminar De Blauwe Economie
Woensdag 14 mei, 15.00-18.00
Gratis toegang
Fontys Hogescholen Tilburg, Prof. Goossenslaan 1
Inschrijven uiterlijk 7 mei 2014 per mail (m.dewolf@fontys.nl)

Programma

15.00 uur: Koffie en thee
15.30 uur: Wat is de Blauwe Economie?
16.30 uur: Skypen met Rotterzam, Nederlandse ‘blauwe’ ondernemers
16.50 uur: pauze
17.15 uur: Internationale Blauwe Economie casus
17.30 uur: Dialoog en discussie
18.00 uur: afsluiting

De Blauwe Economie is een andere manier van economisch denken. Er wordt in de basisbehoeften voorzien
met wat lokaal voorhanden is. Het is gebaseerd op hoe de natuur werkt en gaat uit van samenwerking in plaats
van concurrentie. In een ‘blauw businessmodel’ worden er altijd verschillende inkomensstromen gegenereerd,
onder anderen door afval / output van het ene proces te gebruiken als input voor een ander proces. De Blauwe Economie stelt zich ten doel banen te creëren en sociaal kapitaal op te bouwen zonder hierbij de (natuurlijke)
omgeving te vervuilen of uit te putten.

Tijdens het programma maken studenten en andere gasten kennis met de Blauwe Economie door uitleg van
medewerkers van Bright Future Lab. Daarnaast zullen Rotterdamse ondernemers (www.rotterzwam.nl) via
Skype toelichten hoe en waarom zij volgens principes van de Blauwe Economie hun bedrijf hebben opgezet. De
middag eindigt met een dialoog en discussie aan de hand van enkele stellingen over de Blauwe Economie.

Share →
Inloggen