Meer mogelijkheden met Koffie prut? Zie voorgaande link voor een artikel over deze mogelijk nieuwe stap in de goede richting met koffie resten.

‘Gebruikt koffiedik kan een nieuw wapen tegen broeikasgassen worden. In het vakblad Nanotechnology schrijven onderzoekers van de Ulsun Universiteit in Zuid-Korea dat koffieresten een uitmuntend methaanfilter kunnen vormen.’

Veel leesplezier namens het Bright Future Lab | Jules

Share →
Inloggen