Het Bright Future Lab maakte op 10 december onderdeel uit van de Partner Exchange Meeting van de RAIN foundation, een Non-Gouvernementele Organisatie met een duidelijk en ambitieus doel: iedereen in staat stellen gebruik te maken van regenwater. Er waren partners uit 11 landen uitgenodigd. In de ochtend verzorgde het Bright Future Lab een introductie-workshop Blauwe Economie.

Wij gingen o.a. in op anders denken, principes van de Blauwe Economie, voorbeelden en hoe dit te koppelen aan water. Vervolgens nam Bart Romijn van Warner Strategy & Fundraising (en in het verleden oprichter van RAIN) de deelnemers mee in de wereld van kennis, leren en netwerken en hun onderlinge samenhang. Vervolgens ging hij o.a. in op het strategische raamwerk en advocacy. In de middag gebruikten de partners de input van de ochtend bij het uitwerken van plannen met verschillende thema’s. De Blauwe Economie had heel wat losgemaakt. Ook reacties als ‘maar dat is voor ons in ontwikkelingslanden allemaal heel gewoon; wij doen en kunnen niets anders dan gebruiken wat lokaal voor handen is’. Logischerwijze was het aan elkaar koppelen van heel uiteenlopende problemen nog best lastig. We hoorden dat de deelnemers ook de volgende dag met andere opdrachten nog de Blauwe Economie terugpakten en er over het algemeen heel enthousiast over waren.

Share →
Inloggen